Στην παρουσίαση του βιβλίου «Διατροφή και Εγκυμοσύνη»