Πρώτη παρουσίαση της αίθουσας “Vmax Sphera” στα Village Cinemas