Στην παρουσίαση της πρώτης συλλογής Ingrid Spetses Couture Sandal