Στον έβδομο ουρανό της περιποίησης και της ομορφιάς