Ο μίτος της Αριάδνης πηγή έμπνευσης για τη Ζeus+Δione