«Αρχαία Σπορά», το νέο πολύτιμο ψωμί Παπαδοπούλου με Δίκοκκο σιτάρι