Εμπνευσμένη από το ελληνικό φως η συλλογή Fania Michal “Coastal Dreaming”