Στη συνέντευξη Τύπου για το κοινωνικό πρόγραμμα του «People for People»