Στην παρουσίαση του συλλεκτικού λευκώματος Suite Home Escape