Η Ιλεάνα Μακρή και τα πολυκαταστήματα attica στηρίζουν το Σωματείο ΕΛΙΖΑ