Η Μαρία Ναυπλιώτου πρέσβειρα ομορφιάς της Shiseido στην Ελλάδα